HŘIŠTĚ

Home / HŘIŠTĚ

Provozní řád dětského hřiště (školní zahrady)

Provozovatel: Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace

Upozornění pro rodiče a veřejnost:

Hřiště je v době provozu MŠ (6.00 – 16.00 hod.) využíváno pouze dětmi, které navštěvují mateřskou školu, a to pod dohledem učitelek.

Při mimořádných akcích, kdy je hřiště zpřístupněno pro veřejnost, smí z důvodu bezpečnosti dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem doprovázející dospělé osoby.

Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 14 let (max. do 50 kg váhy). Děti mladší nebo starší (těžší) nesmějí jednotlivé dětské prvky využívat.

Vstup na školní hřiště není dovolen, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, případně na něm zjistíte závadu.

Zjištěné závady prosím neprodleně nahlaste ředitelce MŠ !!!

Provozní doba:

V době od 6.00 – 16.00 hodin je hřiště využíváno mateřskou školou a pro veřejnost je uzavřené.

Otevření pro veřejnost: Po – Pá od 16 do 20 hodin, So – Ne od 8.00 do 20.00 hod. nebo v době uzavření provozu MŠ (svátky, prázdniny) od 8.00 – 20.00 hodin.

Pravidla pobytu na školním hřišti (zahradě):

  • Zákaz vstupu rodičů a dětí na školní hřiště (zahradu) bez souhlasu ředitelky MŠ v době, kdy není zahrada využívána dětmi pod dohledem učitelek.
  • Zákonní zástupci i děti udržují čistotu a pořádek, odpadky odhazují do odpadkových košů. Nepoškozují zahradní vybavení.
  • Po vyzvednutí dítěte opustí rodiče i s dítětem školní zahradu, a to z provozních a bezpečnostních důvodů.
  • Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostoru školního hřiště
  • Zákaz vstupu se zvířaty.
  • Zákaz kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
  • Do prostoru hřiště je zakázáno přinášet skleněné a ostré předměty a zbraně.
  • Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolách, kolečkových bruslích, skateboardu.

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád hřiště.

Důležitá telefonní čísla:       Hasiči 150             Záchranná služba 155                Policie ČR 158

Ředitelka MŠ – Bc. Kamila Lidralová  777 037 345