ÚPLATA

Stanovení výše úplaty pro období od 1.9. 2021 do 31.8. 2022

  1. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč za kalendářní měsíc. Měsíční úplata za předškolní vzdělávání dítěte, které je ve škole zapsáno na polodenní docházku, je stanovena na 400,- Kč za kalendářní měsíc.
  2. Výši úplaty pro dobu omezení nebo přerušení provozu delší než 5 vyučovacích dnů o hlavních prázdninách v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy současně s oznámením omezení provozu nejdéle dva měsíce před omezením.

Způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání

V naší škole se měsíční školné hradí HOTOVĚ u ředitelky školy a to do 10. dne příslušného měsíce.