O nás

Home / O nás

Mateřinka v Pištíně je nově vybudovanou školou, která se nachází v malebném venkovském prostředí. Moderní vybavení umožňuje učitelkám aktivně pracovat s dětmi na jejich pozitivním vývoji ve všech oblastech a to především hravou a laskavou formou. Děti u nás prožívají období před vstupem do školy v téměř rodinném a hlavně přátelském prostředí.

Škola spolupracuje se Základní školou Zliv. Nejstarší žáci školy zajišťují Mikuláše a čerty a připravují pro nás kulturní představení. Škola nás pak zásobuje didaktickými pomůckami, které nám pomáhají efektivněji seznamovat naše děti s jednotlivými vzdělávacími tématy.  

Uvědomujeme si, jak důležité je, aby rodiče trávili co nejvíce času se svými dětmi a tento čas prožili co nejefektivněji. Proto se snažíme připravovat dostatečné množství akcí pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče jako například rodinné výtvarné soutěže, tématická tvořivá odpoledne, celodenní výlety dětí s rodiči apod.

Naše škola funguje teprve od prosince 2016, ale už nyní u nás běží kroužky anglického jazyka jejichž kapacitu jsme pro velký zájem museli rozšiřovat. Od září pak plánujeme výtvarný a taneční kroužek. Spolupracujeme s místními spolky, které pro nás připravují vzdělávací besedy. V rámci spolupráce s obecní knihovnou pak má každé dítě svůj průkaz čtenáře a v rámci pravidelných návštěv knihovny si mohou vypůjčit jednu publikaci. Vedeme tak děti k čtenářské pregramotnosti, vztahu ke knize a také ke zodpovědnosti.