Letní příměstské tábory

Novinka, jež je založena na principu týdenních zážitkových příměstských táborů pro děti ve věku od tří do jedenácti let, plně v režii profesionálních pedagogů a zkušených lektorů, je financována ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky těmto prostředkům jsou všechny prázdninové pobyty bezplatné. Rodiče hradí pouze stravné.

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora zaměstnaných rodičů, kteří řeší problém se zajištěním péče a programu pro své děti v období letních a jarních prázdnin. Program, na jehož realizaci jsme získali prostředky z dotační výzvy Místní akční skupiny (MAS) Rozkvět, jim dává možnost plného pracovního nasazení bez nuceného přerušení nebo nutnosti měnit pracovní dobu či úvazek.

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

ZAMĚSTNANOST V MÍSTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA PIŠTÍN

OBRÁZEK

Společně přes překážky – Olympiáda obecních mateřinek

Za podpory: