Projekty

Cílem projektu je zaktivizovat členy v rámci komunity a zvýšit jejich míru zapojování se do života v obcích. Je potřeba vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj přirozených komunitních vazeb a a podpořit CS v rámci posilování vazeb rodinných a mezigeneračních. 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, která škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, která škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.